Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty NAFTOCHEM - SMARY I PASTY WYSOKOTEMPERATUROWE.

Benterm 2
stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,pracujących w zakresie temperatur od 100°C do 200°C. Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej. Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

Moliterm 23
stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz in­nych powierzchni trących pracujących w podwyższonych temperaturach do 200°C oraz narażonych na wysokie obciążenia. Smar jest odporny na działanie wody. Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz do łożysk o małym luzie poprzecznym.

Moliterm 025 i 225
stosuje się do smarowania elementów urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich temperatur, szczegól­nie do smarowania prowadnic trzonów przesuwnych pieców tunelowych w procesie wypalania porcelany. Plastyczny charakter smary Moliterm utrzymują w zakresie temperatur od -10°C do 250°C. W temp. od 250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowo­dorowego, w postać proszku posiadającego własno­ści smarne ( dwusiarczek molib­denu). Smary Moliterm są wytwarzane w dwóch klasach konsystencji: 0 i 2. Smar Moliterm 025 stosuje się w układach centralnego smarowania, natomiast smar Moliterm 225 przy ręcznym doprowadzaniu smaru do węzłów tarcia. Smarów Moliterm 025 i 225 nie zaleca się do smarowania łożysk.

Molipas 60 N
stosuje się jako pastę montażową w temperaturze do 450°C, a w warunkach, w których dostęp powietrza lub tlenu jest ograniczony w temperaturze do 600°C, w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem (zapieczenie, zatarcie, itp.) elementów łączonych. Pasta Molipas 60 N znajduje zastosowanie w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem:
- łożysk, tulei, czopów, sworzni;
- połączeń gwintowych;
- połączeń klinowych, wieloklinów przesuwnych;
- uszczelek, pierścieni uszczelniających.
Pasta Molipas 60 N umożliwia nieniszczący demontaż, zmniejsza zużycie części maszyn.

Do Góry