Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty NAFTOCHEM - ŚRODKI DO OCHRONY CZASOWEJ OLEJOWE.

Akorin W
przeznaczony jest do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i ich części, środków transportu, konstrukcji stalowych w czasie ich magazynowania i transportu. Tworzy oleistą powłokę barwy brązowej. Może być nakładany przez zanurzenie, przy użyciu pędzla lub aparatu natryskowego. W celu obniżenia lepkości i uzyskania cieńszej powłoki, preparat można podgrzać do temp. 50°C lub rozcieńczyć benzyną do lakierów C. Czas ochrony przeciwkorozyjnej w magazynach zakrytych wynosi co najmniej 1 rok.

Antykol N
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych, małych silników elektrycznych. Czas działania ochronnego oleju Antykol N wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

Antykol NS
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych. Czas działania ochronnego oleju Antykol NS wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

Olej ochronny Antykol M-100
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją zewnę-trznych powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz innych, z wyjątkiem silników spalinowych i łożysk tocznych. Czas działania ochronnego Antykolu M-100 wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

Olej odwadniająco-ochronny Akorinol N
stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie składowania i transportu w przy­padkach gdy wymagane jest stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzące­go cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych. Zdolność ochrony przed korozją Akorinolu N wynosi 6 - 9 miesięcy w zależności od warunków stosowania.

Akorinol 10 N
stosowany jest do czasowej ochrony przed korozją wy­robów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie magazynowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jet stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własno­ściach ochronnych. Zdolność ochrony czasowej Akorinolu 10 N wynosi 9-12 miesięcy w zależności od warunków składowania. Na powierzchnie metalowe Akorinol 10 N może być nakłada­ny przez zanurzenie, natrysk lub za pomocą pędzla. Akorinol 10 N jest łatwo zmywalny przy użyciu wodnych roztworów alkalicznych środ­ków myjących. Olej ochronny Akorinol 10 N jest nietoksyczny, nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry.

Do Góry