Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty NAFTOCHEM - OLEJE SMAROWE.

Oleje maszynowe L-AN
stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnioobciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni mechanicznych oraz innych elementów roboczych). Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę krzepnięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w po­mieszczeniach ogrzewanych.

Oleje Velonaft VG-5 i VG-10
stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowegoszybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyj­nych elementów. Olej Velonaft VG-5 jest zamiennikiem oleju Velol 9. Olej Velonaft VG-10 jest zamiennikiem oleju Velol 19.

Oleje hydrauliczne klasy L-HL
przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są w siedmiu klasach lepkości.

Oleje hydrauliczne klasy L-HM
przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w trudnych warunkach eksploatacyjnych szczególnie, gdy wymagana jest bardzo do­bra stabilność termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie.
Produkowane są w ośmiu klasach lepkości :L-HM 10, L-HM 15, L-HM 22, L-HM 32, L-HM 46, L-HM 68, L-HM 100, L-HM 150.

Oleje hydrauliczne klasy L-HV
przeznaczone są do stosowania w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych, w urządzeniach jednostek pływających i innych, pracujących w warun­kach dużych różnic temperatur.

Oleje hydrauliczne klasy L-HV/E
stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.

Oleje do przekładni zębatych Transgear
przeznaczone są do stosowania w przekład­niach obrabiarek, turbin parowych i gazowych, maszyn walcowniczych, okrętowych oraz innych urządzeń, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych. Oleje Transgear można stosować w temperaturze do 100°C.

Oleje do przekładni Transgear SP stosuje się w przekładniach przemysłowych, w których jest wymagane użycie oleju o wysokiej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, dobrej stabilności termooksydacyjnej przy stosowaniu w wyższych tempe­raturach i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących. Oleje Transgear SP można stosować w temperaturze do 120°C.
Produkowane są w siedmiu klasach lepkości:
-Transgear SP - 68
-Transgear SP - 100
-Transgear SP - 150
-Transgear SP - 320
-Transgear SP - 460
-Transgear SP - 680

Olej Ekol - 68
stosuje się do smarowania układu tnącego w pilarkach łańcuchowych. Jest zalecany do stosowania zamiennie za oleje mineralne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Olej Iterm 30 MF
stosuje się do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w zakre­sie temperatur do 200°C, a zwłaszcza elementów roboczych maszyn włókienniczych, elementów łańcuchowych w suszarkach itp.

Olej do pomp próżniowych P-I
stosuje się do napełnienia obrotowych pomp próżniowych. Technologia produkcji i własności oleju są uzgodnione ze specjalistami z Zakładu Techniki Próżniowej TERPO w Koszalinie. Jest on zalecany do stosowania w obrotowych pompach próżniowych produkowanych przez ten zakład, jak również w innych pompach tego samego typu.

Do Góry