Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty NAFTOCHEM - CIECZE OBRÓBKOWE OLEJOWE.

Ferokol SM
przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko i średniowęglowych oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol 22
przeznaczony jest do obróbki skrawaniem (również na automatach tokar­skich) metali nieżelaznych, stali i żeliwa oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol VG-32
przeznaczony jest do smarowania urządzeń hydraulicznych oraz do obróbki na automatach tokarskich i szlifierskich stali i stopów miedzi.

Ferokol 22 F
przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali i żeliwa. Zapewnia zmniejszenie zużycia narzędzi skrawa­jących przy obróbce elementów stalowych od 30 do 50% oraz znaczną poprawę gładkości obrabianej powierzchni. Nadaje się również do obróbki skrawaniem metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol 37 F
przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko- i średniowęglowych. Zapewnia znacznie zmniejszone zużycie narzędzi skrawa­jących przy obróbce elementów stalowych oraz poprawę gładkości obrabianej powierzchni. Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol 22 F-LE
przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali i żeliwa. Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia zmniejszenie zużycia narzędzi skrawa­jących przy obróbce elementów stalowych od 30 do 50% oraz znaczną poprawę gładkości obrabianej powierzchni. Charakteryzuje się niską emisją mgły olejowej.

Ferokol EPF- 15
stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawal­nych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowa­nia, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym. Ferokol EPF- 15 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol EPF-22
stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawal­nych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowa­nia, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym. Ferokol EPF-22 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

Ferokol EPS-15
przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudno skrawal­nych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, głębokim wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu. Olej Ferokol EPS-15 zawiera bardzo aktywne kombinacje dodatków, które zapew­niają długi czas eksploatacji narzędzi oraz wysoką ekonomiczność przy procesie wiercenia.

Ferokol EPS-22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu. Ferokolu EPS-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

Ferokol EP 800
przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu itp. Nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

Lubrikol CL
stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych w zakresie średnich prędkości skrawania, w szczególności przy szlifowaniu kształtowym, frezowaniu obwiedniowym kół zębatych, rolowaniu, rozwiercaniu i wiórkowaniu. Można go stosować do obróbki stopów metali nieżelaznych.

Lubrikol S-22
stosuje się przy obróbce stali trudnoskrawalnych, szczególnie konstruk­cyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Lubrikolu S-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów. Sulfofrezol 1
stosuje się do obróbki metali trudnoskrawalnych, w szczególności konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Nie zaleca się stosować go do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

Honol A
stosuje się głownie do honowania osełkami diamentowymi, a więc w szczególnie trudnych warunkach obróbki. Może być również stosowany jako środek pomocniczy w operacjach wiercenia i wytaczania w obróbce aluminium, brązów fosforanowych, stopów niklowych.

Honol B
stosuje się do dogładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa, w szczególności na dogładzarkach typu SM-581 firmy Supfina.

Honosol
stosowany jest do dogładzania metali i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. Zalecany jest do obróbki detali precyzyjnych. Honosol posiada własność dobrej zwilżalności powierzchni metalowych. Stosowanie oleju Honosol pozwala na uzyskanie gładkości dogładzanych powierzchni w klasie chropowatości 10-12. W zależności od lepkości kinematycznej w temp. 20°C rozróżnia się 3 rodzaje oleju: Honosol D, Honosol C, Honosol B.

Polgrind 1A
przeznaczony jest do szybkościowego szlifowania stali szybkotnących i narzędziowych przy szybkościach 40 - 65 m/s.

Olej do polerowania SSM
stosuje się do obróbki cierno-polerującej stopów miedzi.

Pasta do gwintowania
stosuje się do smarowania narzędzi przy gwintowaniu i wierceniu stali. Jest używana również do operacji tłoczenia stali oraz gięcia rur.

Akorinol E-1
przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych. Akorinol E-1 może być stosowany również w miejsce nafty oświetleniowej ze względu na skład.

Olej do cięcia blach aluminiowych
stosuje się w procesie cięcia blach aluminiowych.

Do Góry