Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty NAFTOCHEM - SMARY WIELOFUNKCYJNE I TYPU EP.

ŁT-4S Long life
przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących w montażu i eksploatacji samochodów, a także maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, w których wy­magana jest wysoka stabilność mechaniczna, odporność na starzenie i własności przeciwkorozyjne smaru. Zakres temperatur pracy smaru ŁT-4S2 wynosi od -30°C do 120°C, natomiast smaru ŁT-4S3 od -20°C do 130°C. Smary ŁT-4S są odporne na działanie wody.

ŁT-41, ŁT-42 i ŁT-43
stosuje się do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach pracy. Mogą też być używane do łożysk ślizgowych. Są odporne na działanie wody, charakteryzują się dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi. Zakres temperatur pracy smarów ŁT-41, ŁT-42 i ŁT-43 wynosi od -30oC do 120oC.

Smar Litomos EP-23
przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach. Zakres pracy smarów Litomos EP wynosi -30°C do 130°C (krótkotrwale do 150°C).

Smar Litomos EP-25
przeznaczony jest do smarowania przegubów homokinetycz­nych i kulowych, cięgieł, sworzni, złącz, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, sprzęcie rolniczym, budowlanym i innych. Smar Litomos EP-25 zalecany jest szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach zapylenia. Zakres pracy smarów Litomos EP wynosi -30°C do 130°C (krótkotrwale do 150°C).

Smar Multilub EP-00
stosuje się do smarowania przekładni zamkniętych. Smar Multilub EP-00 może być również stosowany do centralnego smarowania nadwozi , do którego jest zalecany smar klasy NLGI 00. Zakres temperatury pracy smaru Multilub EP-00 wynosi od -30 °C do 100 °C.

Smar Lubriten EP
jest produkowany w trzech klasach konsystencji:
- Lubriten EP - 0 o klasie konsystencji 0
- Lubriten EP - 1 o klasie konsystencji 1
- Lubriten EP - 2 o klasie konsystencji 2
Smar Lubriten EP-0
przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w niskich temperaturach (-20 do -10°C) i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-1
przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-2
przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości.

Smar Lubriten EPS
produkowany jest w trzech klasach konsystencji:
- Lubriten EPS -1 o klasie konsystencji 1
- Lubriten EPS -0 o klasie konsystencji 0
- Lubriten EPS -00 o klasie konsystencji 00
Smary Lubriten EPS stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych prze­kładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych np. w elektronarzędziach, reduk­torach przemysłowych i innych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C .

Smar Lubriten EPX
produkowany jest w czterech klasach konsystencji:
-Lubriten EPX - 000 o klasie konsystencji 000
-Lubriten EPX - 00 o klasie konsystencji 00
-Lubriten EPX - 0 o klasie konsystencji 0
-Lubriten EPX - 1 o klasie konsystencji 1
Smary Lubriten EPX stosuje się do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C.

Smar Benterm EP- 0
stosuje się do smarowania przekładni kosiarek rotacyjnych.

Do Góry