Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty PETROL - CETOL.

Przeznaczenie

Dodatek uszlachetniający do oleju napędowego (ON) podwyższający liczbę cetanową (LC) paliwa oraz ułatwiający rozruch silników Diesla.

Wpływ CETOL-u na oleje napędowe

Skuteczność działania dodatku CETOL zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o wysokim indeksie cetanowym wykazują wysoką "czułość" na dodatek CETOL-u. Dla uzyskania zamierzonej LC należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku.

Przykład: Olej napędowy bazowy I o LC=48 po dodaniu 0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje podwyższenie LC do 52. Podwojenie dawki ( 1L na 500L ON) powoduje uzyskanie parametru LC=54.
Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -38oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.Zasady stosowania

Uwaga!

Posługiwanie się dodatkiem CETOL wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności:
Temperatura produktu nie powinna przekroczyć 35oC Zabrania się komponowania Cetol-u z innymi dodatkami, w szczególności z cetanowymi lub zawierającymi w swoim składzie dodatek cetanowy Można dozować wspólnie z innymi dodatkami do oleju napędowego: depresatory, dyspergatory, detergenty , środki smarne. W żadnym wypadku nie wolno dozować z innymi dodatkami cetanowymi.

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji dodatku "CETOL" w oleju napędowym a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:
w przypadku uszlachetniania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki "CETOl-u" do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny w przypadku uszlachetniania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki "CETOL-u". Ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu uszlachetniania.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Opakowania:
      paletozbiornik o pojemności 1000L
      kanister z t.s. 30 L UN 3H1/Y1,84/150/...*/PL/COBRO 439/INVAC, lm 3526
Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

Przechowywanie:
      pomieszczenia zamknięte wentylowane z maksymalną temperaturą 35oC
      pomieszczenie zapewniające brak bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi (korzystnie zaciemnione)

Transport:
      nalepka ostrzegawcza : nr 3
      numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.
      numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

Klasyfikacja materiału:

RID: kl 3,
ADR: kl 3

Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie - 100 mg/m3
Klasa niebezpieczeństwa - IIIa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - II
Zalecane środki gaśnicze - piana, proszek, halon, CO2.

Do Góry