Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty PETROL - AQUASOL.

Przeznaczenie

Aquasol to dodatek solubilizujący do benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliw wywołane obecnością wody, przeciwdziała powstawaniu kryształków lodu podczas oziębiania paliw do temperatury - 30o C.

Wpływ produktu na zawodnione paliwa

Działanie AQUASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych bądź zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo niskich ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa. Dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

Wielkość dawki AQUASOL-u zależy głównie od zawartości wody w paliwie. Dla benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych nasyconych wodą w temperaturze pokojowej(paliwo klarowne lub równomiernie lekko zmętnione) optymalna dawka wynosi 1L preparatu na 1000L paliwa. Ponieważ ilość wody rozpuszczonej w węglowodorach maleje wraz z obniżaniem temperatury - do zimnego paliwa można dodać mniejszą dawkę dodatku.

Rozpuszczalność wody w benzynie bazowej oraz oleju napędowym w zależności od temperatury ilustruje wykres.


Preparat działa skutecznie zarówno po dodaniu go do zawodnionego paliwa jak i odwrotnie - gdy małe ilości wody (technologiczne) dostaną się do bezwodnego paliwa z dodatkiem AQUASOL-u..

Uwaga! AQUASOL nie może być dodawany do paliwa, w którym woda tworzy oddzielną warstwę; grozi to zemulgowaniem dużej ilości wody w paliwie i utworzeniem mętnej emulsji.

AQUASOL chroni przed korozją metalowe elementy układów zasilania paliwem, zbiorników, cystern i rurociągów.

AQUASOL wykazuje działanie myjące w stosunku do zaworów dolotowych i armatury wtryskowej silnika. Wspomaga działanie myjące typowych handlowych dodatków detergentowych do benzyn i olejów napędowych. Ułatwia rozpylenie paliwa, pełniejsze jego odparowanie i spalenie w silniku.

Zachowując wodę w paliwie AQUASOL przyczynia się do bardziej miękkiej pracy silnika, obniżenia maksymalnej temperatury w komorze spalania i zmniejszenia emisji toksycznych składników gazów spalinowych ( NOx ).

Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.Opakowanie, transport

Opakowania:
beczka stalowa 200L -UN 1A1/X1,4/250/...*/Pl./COBRO 367/ŁAS,
kanister z PEhd 30L - UN 3H1 / Y1/100 /.../ PL / COBRO 1238 / SUWARY,

Transport:
nalepka ostrzegawcza : nr 3
numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.;
numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie - 100 mg/m3
Klasa niebezpieczeństwa - IIIa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - II
Zalecane środki gaśnicze - piana, proszek, halon, CO2.

Do Góry